จากเมื่อปีที่แล้วที่บริษัทบิทคอยน์ยื่นเรื่องขออนุญ าตซื้อขาย Bitcoin ในประเทศไทยไปและได้รับแจ้งว่าการซื้อขายอาจจะผิดกฎห มายจนต้องยุติการให้บริการ ตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งจดหมายกลับมายังบริษ ัท ระบุว่าการซื้อขายบิทคอยน์นั้นไม่มีการซื้อขายธนบัตร ต่างประเทศ ทำให้ไม่ต้องขออนุญาต
แต่จดหมายยังระบุด้วยว่าหากลูกค้าของบริษัทบิทคอยน์ส ามารถนำไปแลกเปลี่ยนเงินตราได้ในต่างประเทศก็อาจจะเข ้าข่ายธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามพรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 แต่ตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ขยายขอบเขตของธุร กิจประเภทนี้ออกไปจากปัจจุบัน
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาบริษัทบิทคอยน์ก็กลับมาให้บริกา รซื้อขายอีกครั้ง
ที่มา - จดหมายธนาคารแห่งประเทศไทย (PDF), Bitcoin.co.th
Bank of Thailand, Bitcoin
อ่านต่อ...