ความน่ากลัวของ NSA จากเอกสารของ Edward Snowden ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆ วันนี้้ The New York Times เปิดเผยข้อมูลจากเอกสารที่ชื่อว่า SUSLOC แสดงบันทึกว่า DSD (ที่เคยดักฟังประธานาธิบดีอินโดนีเซีย) ขอความเห็นจาก NSA ว่าควรมีแนวทางอย่างไรในการดักฟังข้อมูลจากอินโดนีเซ ียที่พูดคุยกับบริษัทให้คำปรึกษาทางกฎหมายในสหรัฐฯ โดยข้อมูลบางส่วนอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับระหว่ างทนายและลูกความ
เอกสารไม่ได้ระบุชื่อบริษัทกฎหมาย แต่ระบุว่าบริษัทนี้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของอินโด นีเซียในสหรัฐฯ ทางสหรัฐฯ อนุญาตให้ออสเตรเลียดักฟังข้อมูลต่อไปได้ เพราะข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐฯ
เอกสารที่ The New York Times ไม่ได้เปิดตัวเอกสารออกมาโดยตรง แต่นำเนื้อความมาเขียนบทความยังระบุว่าออสเตรเลียและ สหรัฐฯ มีความร่วมมือกันอย่างมากในงานข่าวกรอง โดยตั้งศูนย์ดักฟังขนาดใหญ่ใน Alice Springs มีการแบ่งปันข้อมูลการโทรจำนวนมากจากเครือข่าย Indosat ของอินโดนีเซีย และยังระบุว่าออสเตรเลียให้กุญแจลับของค่ายโทรศัพท์ม ือถือ Telkomsel ทำให้สามารถถอดรหัสการโทรของหมายเลขได้ถึง 1.8 ล้านหมายเลขในปี 2013
ที่มา - The New York Times, Leak Source

Australia, Edward Snowden, Indonesia, NSA
อ่านต่อ...