บริการจำนวนมากที่คนไทยใช้กันเป็นปกติแต่ไม่สามารถใช ้งานในจีนได้เป็นเวลานาน นับตั้งแต่กูเกิล, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ มาจนถึงบริการเก็บไฟล์อย่าง Dropbox ก็ถูกบล็อคมาตั้งแต่ปี 2010 ตอนนี้ก็มีรายงานว่าผู้ใช้ในจีนสามารถใช้ Dropbox ได้แล้วโดยไม่มีประกาศเป็นทางการแต่อย่างใดว่าทำไมจึ งบล็อคและทำไมจึงปลดบล็อค
จนถึงตอนนี้บริการฝากไฟล์รายใหญ่นอกประเทศจีนรายเดีย วที่ยังถูกปิดกั้นคือ Google Drive
แม้จะใช้งานได้แต่ปัญหาของบริการที่ต้องส่งข้อมูลมาก ๆ จากนอกประเทศก็ยังทำให้ความเร็วในการย้ายโอนไฟล์แย่อ ยู่มาก คนที่ยินดีกับการปลดบล็อคครั้งนี้น่าจะเป็นคนต่างชาต ิที่เข้าไปใช้งานในจีนจะได้ไม่ต้องหาท่อออกมาใช้งานก ันอีกแล้วครับ
ที่มา - Tech In Asia
Dropbox, China, Internet Censorship
อ่านต่อ...