จากความคืบหน้าจากเมื่อประมาณหกเดือนก่อน ที่ว่ากระทรวงยุติธรรมยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขความเสียหายจาก การผูกขาดอีบุ๊กของแอปเปิล โดยสาระสำคัญอันหนึ่งคือจะต้องให้แอปเปิลต้องจ้างเจ้ าหน้าที่ตรวจสอบการผูกขาดและต้องอนุญาตให้ศาลเข้ามาต รวจสอบนโยบายต่อต้านการผูกขาดของแอปเปิลอีกด้วย กลับมามีประเด็นกันหน่อยแล้วครับ เมื่อแอปเปิลอุทธรณ์ไม่ผ่าน
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ศาลแขวงเลือกให้คุณ Michael Bromwichไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการผูกขาดอีบุ๊กภายในบริษัทแ อปเปิล
ประเด็นมีอยู่ว่า เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แอปเปิลได้ร้องต่อศาลว่า คุณ Bromwich ได้ดำเนินการสืบสวนอย่างสะเปะสะปะ รบกวนการดำเนินธุรกิจ(โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับส ูงหลายคน) พยายามเข้าถึงเอกสารที่นอกเหนือขอบเขตการทำงาน สุ่มเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่แอปเปิลมากจนไม่สามา รถทนแทนได้แม้ว่าแอปเปิลจะชนะคดีก็ตาม และขอให้ยุติการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกเสีย
ศาลชั้นต้นได้ปฏิเสธคำร้องในเดือนมกราคม โดยให้เหตุผลว่า ท่าที่แอปเปิลมีต่อผู้ตรวจสอบภายนอกได้ยิ่งเน้นให้เห ็นถึงความจำเป็นในใช้ผู้ตรวจสอบภายนอก ในเมื่อผลคำร้องต่อศาลชั้นต้นไม่เป็นผล แอปเปิลจึงอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์สหรัฐ
ซึ่งวันนี้ ผลตัดสินออกมาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้แอปเปิลยังต้องจ้าง Bromwich เพื่อทำหน้าที่ต่อ เพียงแต่อนุญาตให้ Bromwich ตรวจสอบนโยบายในระดับบริษัทและตรวจสอบความพยายามของบ ริษัทในการกระจายนโยบายไปสู่พนักงานอย่างมีประสิทธิภ าพ แต่ไม่อนุญาตให้ Bromwich ไปสอบสวนระดับพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านก ารผูกขาดหรือไม่
ในทางเทคนิคแล้ว แอปเปิลยังมีทางเลือกโดยการอุทธรณ์ไปยังศาลสูงสหรัฐไ ด้อีกเพื่อจะลุ้นให้ลดระดับความเข้มข้นในการบังคับใช ้การตวจสอบภายในได้อีกครับ ซึ่งนั้นก็จะทำให้มหากาพย์อีบุ๊กยังไม่จบง่าย และทำให้บริษัทจ่ายเงินกรณีเยียวยาความเสียหายคดีอีบ ุ๊กช้าลงไปอีก ซึ่งวงเงินอยู่ที่ 840 ล้านเหรียญ
ป.ล. สำหรับค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทที่ปรึกษา Bromwich Group เรียกเก็บจากแอปเปิลจากการดำเนินการไปเพียงสองสัปดาห ์แรกของการเข้าไปตรวจสอบก็แพงหูฉี่ อยู่ที่ 138,432.40 เหรียญ ตกชั่วโมงละ 1700 เหรียญ (หรือประมาณวินาทีละ 15 บาท)
ที่มา: Reuters, CNN
Apple, DoJ, E-book, Lawsuit, Antitrust
อ่านต่อ...