กระทรวงคมนาคมของสหรัฐ ประกาศเริ่มตระเตรียมข้อบังคับที่ต้องการให้พาหนะขนา ดเล็ก (light vehicle) คันใหม่แต่ละคันสื่อสารระหว่างกัน (vehicle-to-vehicle communication) ได้ ข้อเสนอนี้เป็นผลมาจากการทดสอบโดย National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) เป็นเวลาหนึ่งปี
ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ผลิตรถยนต์หลายรายปรับใช้โมเด ลรถที่สื่อสารระหว่างกันได้ เครือข่ายระหว่างรถนี้จะนำไปสู่ระบบเลี่ยงการชนและระ บบที่จะทำให้รถหลายคันสามารถขับตามไปด้วยกัน (convoy system) ได้ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุและลดปัญหาการจราจร เพื่อที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องสร ้างมาตรฐานในการสื่อสารระหว่างรถของแต่ละค่ายขึ้นมา ซึ่งเว็บไซต์ The Verge กล่าวว่าเป็นไปได้ยากมากในภาคอุตหกรรมยานยนต์ แต่การที่หน่วยงานรัฐประกาศข้อเสนอนี้ชี้ให้เห็นว่าร ัฐบาลต้องการที่จะเป็นตัวกลางผลักดันเอง
ที่มา: AP, Transportation.gov และ NHTSA ผ่าน The Verge
USA, Automobile
อ่านต่อ...