กูเกิลประกาศเปิดตัว Google Capital อย่างเป็นทางการ โดยจะเน้นลงทุนในเทคโนโลยีเกิดใหม่และมีผลในระยะยาวก ับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจนถึงระยะเติบโต (growth phase) แล้ว ซึ่งแตกต่างจาก Google Ventures ที่เน้นลงทุนในระยะเริ่มต้น (early-stage) ของธุรกิจ
กูเกิลบอกว่าได้ลงทุนตามเป้าหมายของ Google Capital ไปบ้างแล้ว อาทิ SurveyMonkey, Lendin--- บริษัทให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลระหว่างกันโดยไม่ผ่ านสถาบันการเงินโดยเป็นตัวกลางให้ (peer-to-peer lending), และ Renaissance Learning บริษัทให้บริการด้านการประเมินผลด้านการศึกษาและการว ิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น
ที่มา: Google Blog
Google Capital, Google, Venture Capital
อ่านต่อ...