Microsoft ร่วมกับ Unity จัดโปรโมชั่นเรียกนักพัฒนาแอพหรือเกมโดยใช้ Unity มาพัฒนาแอพหรือเกมลง Windows หรือ Windows Phone ระหว่าง 19 ก.พ. - 16 พ.ค. ปีนี้
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจากเกือบทั่วโลก รวมประเทศไทย (ดูประเทศที่ไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมจากเงื่อนไขการแข่งขัน) ต้อง

  1. เป็นนักพัฒนาที่ใช้ Unity 4 พัฒนาแอพและเกม
  2. มีประสบการณ์พัฒนาแอพและเกมบนแพลตฟอร์มอุปกรณ์พกพา
  3. คอนเทนต์ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีนวัตกรรม น่าสนใจ และแตกต่างจากแอพหรือเกมอื่นในประเภทเดียวกัน

หากส่งแอพหรือเกมบนแพลตฟอร์ม iOS หรือ Android ที่มีอยู่แล้วเข้าร่วมการแข่งขัน แอพหรือเกมต้องได้เรดติ้ง 3 ดาวเป็นอย่างต่ำ และต้องมียอดดาวน์โหลดอย่างมีนัยสำคัญ (significant) แต่หากไม่มีแอพหรือเกมบนแพลตฟอร์ม iOS หรือ Android ก็ยังสมัครได้ แต่อาจใช้เวลาประเมินโครงการใหม่นานกว่ามีแอพหรือเกม อยู่แล้ว
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้สมาชิกนักพัฒนา Dev Center และไลเซนส์ Windows 8.1 Pro เพื่อใหสามารถพอร์ตคอนเทนต์ที่ใช้ Unity 4 มารันบนอีมูเลเตอร์ Windows หรือ Windows Phone ได้ จากนั้นเมื่อทำแอพหรือเกมขึ้นมาแลัว (ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ 100% แต่ให้มีฟังก์ชันมากพอจะทดสอบและประเมินได้) ให้ส่ง compiled package ให้ทีมงานประเมิน การประเมินนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของแอพหรือเกมบ น Windows หรือ Windows Phone เทียบเท่ากับแอพหรือเกมนั้นบนแพลตฟอร์มอื่น หากผ่านการประเมินจะได้รับอุปกรณ์เพื่อทดสอบ (เลือกหนึ่งอย่าง ระหว่าง Windows Phone และ Surface RT) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำแอพหรือเกมให้สมบูรณ์และส่งขึ ้นสโตร์ เมื่อส่งแอพหรือเกมขึ้นสโตร์ได้แล้วจะได้รับโปรโมชั่ น อาทิ สิทธิ์ในการพิจารณาจัดโปรโมชั่นของสโตร์ หรือแพ็คเกจจาก AdDuplex
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการแข่งขัน
ที่มา: Unity
Unity3D, Developer, Microsoft, Mobile App, Windows 8.1, Windows Phone 8
อ่านต่อ...