Elon Musk ซีอีโอของ Tesla บริษัทผลิตรถยนต์อัจฉริยะได้ออกมาตอบโต้ กรณีข่าวลือก่อนหน้านี้รายงานว่าแอปเปิลได้เข้าเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการของ บริษัท โดย Musk กล่าวว่า ถ้าได้มีบริษัทไหนเข้ามาเจรจาเรื่องการเข้าซื้อกิจกา รของ Tesla เขาคงไม่สามารถออกความเห็นได้ แต่ ณ เวลานี้การเข้าซื้อ Tesla

อ่านต่อ...