หนังสือพิมพ์ The Washington Post ได้เอกสารของคณะกรรมการพิจารณาสแตมป์ (The Citizen's Stamp Advisory Committees) ของการไปรษณีย์สหรัฐ ว่าจะคัดเลือกบุคคลสำคัญคนใดหรือเหตุการณ์สำคัญใดบ้า งมาเป็นสแตมป์ในปี 2014-2015
ปรากฏว่าชื่อบุคคลสำคัญในสแตมป์ชุดปี 2015 มี "สตีฟ จ็อบส์" อยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่มีภาพของสแตมป์สตีฟ จ็อบส์ ออกมาให้ดูกัน เพราะสถานะตามเอกสารคือ "ยังอยู่ระหว่างการออกแบบ"
คนดังคนอื่นที่จะได้มีสแตมป์ในปี 2015 คือ Elvis Presley และ Ingrid Bergman เป็นต้น
ที่มา - Washington Post, The Verge
Steve Jobs, USA
อ่านต่อ...