ถึงแม้ Facebook จะซื้อกิจการ WhatsApp ไป แต่สิ่งที่ปรากฏชัดคือผู้ใช้งานในทวีปเอเชียหลายประเ ทศรวมทั้งเมืองไทย ต่างก็มีแอพแชทที่นิยมใช้เป็นของตัวเองและไม่ใช่ WhatsApp ซึ่งจากดีลดังกล่าวเหล่าผู้บริหารแอพแชทในเอเชียก็ออ กมาให้ความเห็นดังนี้

  • Jun Masada ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ของ LINE มองว่าดีลนี้จะทำให้การแข่งขันของแอพแชทในหลายประเทศ ดุเดือดขึ้น แต่มันก็พิสูจน์ได้ว่าโปรแกรมสนทนาข้อความคือปัจจัยส ำคัญในโลกของมือถือ
  • โฆษกของ Kakao บอกว่าดีลนี้ส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมแอพแชท และทำให้แอพแชทกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดบริกา รต่างๆ บนมือถือ

ปัจจุบัน LINE มีผู้ลงทะเบียนใช้งาน 350 ล้านคนและ 85% อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น ส่วน WeChat มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 272 ล้านคนต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน ขณะที่ KakaoTalk มีผู้ลงทะเบียนใช้งาน 133 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในเกาหลีใต้
ที่มา: WSJ

LINE, Asia, Facebook, Instant Messenger, Kakao Talk, WeChat, WhatsApp
อ่านต่อ...