ไมโครซอฟท์ประกาศพบช่องโหว่ของ IE9 (Vista/7/2008 R2) และ IE10 (7/8/2012) โดยพบหลักฐานว่า IE10 ถูกโจมตีผ่านช่องโหว่นี้แล้ว (IE9 ยังไม่โดนแต่มีช่องโหว่ลักษณะเดียวกัน)
เบื้องต้น ไมโครซอฟท์ได้ออกแพตช์ฉุกเฉิน (fix it) เพื่อลดความเสี่ยงจากช่องโหว่นี้เป็นการชั่วคราวแล้ว แต่แพตช์ตัวเต็มยังต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ดังนั้นผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการข้างต้นก็ควรดาวน์โหล ดแพตช์นี้มาติดตั้งกันไปก่อน (ดาวน์โหลดจาก TechNet)
ไมโครซอฟท์ยังแนะนำให้ผู้ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 อัพเดตเป็น IE11 เพราะไม่มีช่องโหว่นี้
ที่มา - Microsoft, TechNet
Internet Explorer, Security, Microsoft, Browser
อ่านต่อ...