Oral-B แบรนด์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางช่องปากเตรียมเปิดตัวแปรงส ีฟันไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อปรับปร ุงพฤติกรรมการแปรงฟันของผู้ใช้ได้
การทำงานของแปรงสีฟันรุ่นนี้ เมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วจะเก็บข้อมูลการแปรงฟ ัน และส่งกลับไปให้ทันตแพทย์เพื่อวางแผนปรับปรุงการแปรง ฟัน ซึ่งจะส่งกลับมาที่สมาร์ทโฟนให้เลือกใช้งานได้อีกที ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งเองได้เช่นกัน ตัวแปรงสามารถจดจำรูปแบบการแปรงฟันได้สูงสุด 20 รูปแบบ ซึ่งจะส่งไปยังสมาร์ทโฟนเมื่อเชื่อมต่อ
Oral-B ได้ลองทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนเปิดตัว พบว่าจากผู้ใช้เดิมที่เคยแปรงฟันเป็นเวลาไม่ถึงนาที ใช้เวลากับแปรงสีฟันชนิดนี้มากกว่าสองนาที ซึ่งเป็นเวลาที่พอเหมาะตามที่ทันตแพทย์แนะนำไว้แล้ว
ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่ แต่เปิดราคามาแล้วที่ 199 ปอนด์ครับ (ประมาณ 10,800 บาท)
ที่มา - The Verge

Oral-B, Health, Wearable Computing
อ่านต่อ...