หลังจากที่ Ubuntu ได้ใช้ Unity ของตัวเองแล้ว แถบเมนูที่เคยอยู่บนหน้าจอถูกย้ายขึ้นไปไว้ด้านบน (แบบเดียวกับ OS X) และตอนนี้ Ubuntu จะนำมันกลับมาไว้ที่หน้าต่างโปรแกรมอีกครั้งใน Ubuntu 14.04
เนื่องจาก Ubuntu 14.04 จะเป็นเวอร์ชัน LTS ฉะนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อความเสถียรและรับฟัง เสียงผู้ใช้ในหลายจุด Macro Trevisan พนักงานของ Canonical กล่าวว่า ถึงแม้การวางแถบเมนูไว้ด้านบนจะสามารถทำให้ตัวแอพแสด งผลเนื้อหาได้มากขึ้น แต่แถบเมนูด้านบนนั้นกลับเป็นปัญหากับบางโปรแกรม และคนที่ใช้หน้าจอใหญ่ (นึกสภาพคนใช้หน้าจอใหญ่แล้วลากเมาส์ไปกดเมนู)
อย่างไรก็ดี สำหรับคนที่เกิดอาการชินกับแถบเมนูด้านบน ไม่อยากให้ย้ายกลับมา ก็มีเมนูตั้งค่าให้เลือกได้ครับ
ที่มา - Ars Technica


Ubuntu
อ่านต่อ...