คุณ @trestest แจ้งว่าขณะนี้กำลังทำ mirror สำหรับ Raspbian (Debian สำหรับ Raspberry Pi) ในไทย 2 ที่ (คาดว่าจะเสร็จพร้อมใช้งานวันพรุ่งนี้ -- ผู้เขียน) ได้แก่


ผมเองไม่มี Raspberry Pi ไว้ทดลอง แต่เข้าใจว่าการเลือก mirror สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับ Ubuntu คือเปิดไฟล์ /etc/apt/source.list แล้วไล่แก้ไขบรรทัดต่างๆ ให้อยู่ใน format ดังนี้
deb http://MIRROR.LOCATION/raspbian wheezy main blah blah blah
เรียบร้อยแล้วสั่ง apt-get update ครับ
ที่มา: ทวีตของคุณ @trestest
Raspberry Pi, Debian
อ่านต่อ...