รายงานสภาพจราจร ทั่วสารทิศในประเทศไทย ด้วยแผนที่ดาวเทียมของ Nostra Map ที่สามารถช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งจะกล่าวถึงตัวนี้ได้ดังต่อไปนี้

แผนที่ดาวเทียมของ Nostra Thailand จะบ่งบอกถึงสภาพภูมิประเทศของแต่ละที่ได้อย่างครบถ้ว นและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ที่เต็มไปด้วยภูเขายอดดอย ทางโค้งอาจจะเยอะ ซึ่งแผนที่ดาวเทียม Nostra สามารถบอกได้ว่ามีโค้งอยู่เท่าไหร่ โค้งไหนเป็นโค้งอันตรายเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆ ด้วย สามารถรายงานสภาพจราจรจากแผนที่ดาวเทียมได้ถูกต้องและแม่นยำ

ส่วนทางภาคใต้ที่เป็นภาคที่เป็นดินแดนฝน 8 แดด 4 มีฝนตกตลอดทั้งปี ซึ่งแผนที่ดาวเทียมของ Nostra ก็สามารถรายงานสภาพจราจรในขณะที่ฝนตกได้ว่า ควรขับให้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นด้วย รวมไปถึง ภาคกลางและภาคตะวันออกที่สามารถรายงานสภาพจราจรได้อย่างแม่นยำ กับแผนที่ดาวเทียม Nostra Map