ขอถามหน่อย ครับ กทม. แถวคลองถม วรจักร หรือบริเวณใกล้เคียง มีร้านซ่อมจักรยานโบราณบ้างไหม
ผมจะเอาดุมไบขึ้นซี่ลวด และซ่อม ทั้งดุมเกียร์ และดุมหลอด
พี่ถ่านใดทราบ โปรดแจ้งด้วย ครับ