เปิดคันเร่งออกจากโค้งอย่างรุนแรงเพื่อบังคับมุมเลี้ ยวให้แคบลงทำได้อย่างสบาย ไม่มีอาการบีบตัวของขอบยาง

More...