/\2 /\2 ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน จากเราชาว DeJaVu Nongchok Classic Club ครับ/\2 /\2