ราคา 2.75 และ 2.95 ล้านบาทเข้าขั้นคุ้มค่ากับเงินที่ต้องควักจ่ายออกไปด ้วยความอเนกประสงค์และสมรรถนะ

More...