โทรมาคับ 0802126406 ขอร่คาไม่เวอร์นะคับ สมเหตุสมผลคับ