ลดครั้งสุดท้าย เหลือ20000ถ้วน ไม่รวมส่งนะครับ
ขายไม่ได้ก็จะเก็บไว้ขี่เองอะครับ