หาอะไหล่
เครื่องรุ่น Pk125s motor

โต๊ะเกียร์

สปริงดันโต๊ะเกียร์

แผ่นเกียร์
58 ฟัน
54ฟัน
50ฟัน

ใครมีติดต่อมาได้เลยนะครับ
ขอบคุณครับ