นิสสันเปิดตัวโน้ต รถยนต์ที่สามารถความสะอาดเองได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสีนาโนทำให้คราบสกปรกไม่เกาะพื้น ผิว (ชมคลิป)

More...