ปากคาร์บู Vespa 90 ทั้ง 2 ข้างเท่ากันหรือเปล่าจะเอามาใส่
Vespa 50 จะจูนอยากง่ายขนาดไหน ถ้าใช้ของรถ ญี่ปุ่นแบบ
ไหนแนะนำด้วย
วิธีถอดใบพัดทำอย่างไร
ไฟมาบ้างไม่มาบ้างเกิดจากอะไร
(หมายเหตุ Vespa 50)