ขอลงรูป sprint บ้างนะครับ คริคริ จากคนขับ sprint ครับ พิษณุโลก