ขอเชิญสมาชิกชาวเกี่ยวกือ classic มาโพสรูปกันนะ

.............นาย40ยาลม.........