ต้องการ ves 62 หรือ 64 งบ ไม่เกิน 60000 ขอ สีขาว ถ้า มี มาคุย kunanya50@hotmail.compic23199