ช่วยชี้เป้าอุปกรณ์ด้วยครับ ผมอยู่แถวบ้านโป่ง ขอบคุณครับ