W123. 230E เครื่องเดิม M 102 ฝาดำหัวฉีด อาการเหมือนว่านำ้มันเบนซินเข้าไปผสมกับนำ้มันเครื่อ งแล้วเผาไหม้ออกท่อไอเสียหมดเลย มีกลิ่นนำ้มันออกท่อฯเยอะมาก แล้วก็มีน้ำมันเบนซินหยดตรงรอยต่อหลังเขาควายท่อไอเส ียด้วยครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ (รถเคยจอดไว้นานประมาณ 5 ปี) ขอบคุณครับ