/\6 /\6 /\6 อยากไปด้วยโว้ย ทีหลังนัดกัน ดูฤกษ์ดูยามหน่อยโว้ยไอ้ฮัดแมน /\4 /\4 /\4