พอดีจะไล่เดินสายไฟใหม่หน่อยครับ ไม่กล้าขับไกลเพราะระบบไฟมีปัญหา E-mail : dome_tiger@hotmail.com `ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ