พอดีจะไล่เดินสายไฟใหม่หน่อยครับ ไม่กล้าขับไกลเพราะระบบไฟมีปัญหา E-mail : [email protected] `ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ