ตัวแก้ไวรัส Hacked by 8BITS,killVBS.vbs,Music.exe,AdobeR.exe,Monaliza,Fl ashy.exe,godzilla ไวรัสทั้มไดรว์ และอื่นๆ อีกมากมาย
http://www.rosemaleen.com/computer_security/