ขายเครื่องยนต์กระบะมาสด้าแฟมิเลีย 1300 ซีซีพร้อมอุปกรณ์สภาพเครื่องติดเดินนิ่งปรกติวางใส่ร ถใช้งานได้เลยมีเลขคุมเครื่องให้ขาย 8950 บาท 0829991928