ขอ โอนได้นะ ยิ่ง ไม่ขาดต่อยิ่งดีให้ราคาเต็มที่ ว่ามานะ ขอบคุณ 018106033