ท่านใดมีกรอบไฟหรี่ใต้กันชนหน้า กับกรอบไปเลี้ยวข้างแก้ม แจ้งเลยครับ
หรือใครมีอะไหล่น่าสนใจต้องการขายลงไว้ได้ครับเดี๋ยว ผมติดต่อกลับครับ ขอบคุณครับ