ผมต้องการซื้อ เล่มทะเบียน C70 ครับ
ถ้ามีใครต้องการขาย กรุณาติดต่อ
....09-7787331 ยอด หรือ smun_@hotmail.com
ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ.........แล้วจะแวะไปเยี่ยมเย ียนที่กลุ่มครับ...../\2 /\2 /\3 /\3