ห้องนี้จะรวมของเก่าที่เป็นงานกระเบื้องทั้งหลาย เครื่องลายคราม และเบญจรงค์ครับ