เชิญพี่น้องชาวซุ้ม ร่วมเดินทางไปกับผม จ.เชียงใหม่ 780 กิโลเมตร อยากให้ชาวซุ้มไปกันเยอะเยอะ ที่พักฟรี ถือโอกาสเที่ยวเเละพักผ่อนไปด้วยสอบถามรายละเอียด ได้ที่ผม นาย เอ็ม 0859777-852 ไปกันเยอะเยอะนะ(ที่พักอาหารฟรีจิงจิง)*ระยะทางพิสูจน์รถ เวลาพิสูจน์คน*