ไปซื้อช่วงแรกไม่ทัน ซื้อตอนนี้ไม่ได้หมวก หวังว่างานจริงจะมีขายน้า