อยากจะรบกวนสอบถามกูรูทุกท่านเรื่องราคาอะไหร่มือ 2 เท่าที่ท่านกรุณาจะบอกได้ครับ