คดี Silk Road ที่ผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ดูแลเว็บถูกจับเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้อยู่ในชั้นศาลขั้นก่อนการพิจารณาคดี (pre-trial) โดย Ross William Ulbricht ผู้ต้องหาต่อสู้คดีโดยพยายามถามฝ่ายเอฟบีไอว่ารู้ไอพ ีของเซิร์ฟเวอร์จากการแฮกเซิร์ฟเวอร์มาหรือไม่ หากเอฟบีไอแฮกเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีหมายศาลจริงก็อาจจะ ทำให้ไม่สามารถใช้หลักฐานในชั้นศาลได้ เพราะได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบ
ทางเอฟบีไอยื่นเอกสารตอบกับศาล โดยไม่ตอบตรงๆ ว่าแฮกเซิร์ฟเวอร์จริงหรือไม่ แต่ตอบว่าเซิร์ฟเวอร์ที่รู้หมายเลขไอพีนี้ตั้งอยู่นอ กสหรัฐฯ และบนเว็บนั้นก็มีอาชญากรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก หากเอฟบีไอแฮกเซิร์ฟเวอร์จริงก็ไม่จำเป็นต้องขอหมายศ าลตามรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ แต่อย่างใด และย้ำว่าไม่ใช่แค่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองจะไม่ได้อยู่ในส หรัฐฯ แต่เซิร์ฟเวอร์ยังเป็นของบริษัทให้เช่าเครื่อง ไม่ใช่ของตัว Ulbricht ที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ เองด้วย รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ จึงไม่ครอบคลุมกรณีนี้ ยิ่งกว่านั้น ตัว Ulbricht ก็ไม่เคยยืนยันว่าข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เป็นของเขา
ก่อนหน้านี้เอฟบีไอพยายามบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ Silk Road นั้นคอนฟิกผิดพลาดทำให้เจ้าหน้าที่รู้ไอพี
ผู้พิพากษา Katherine Forrest สั่งให้ Ulbricht ต้องเลือกว่าจะยื่นต่อสู้ว่าข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เป็น ข้อมูลส่วนตัวของเขาจริงหรือไม่ หาก Ulbricht ยื่นต่อสู้ในกรณีนี้ต่อไป ก็จะเป็นการยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์ Silk Road เป็นของเขาจริง
ที่มา - Wired
Prosecution Response to Horowitz Declaration

Tor, Crime
อ่านต่อ...