ไมโครซอฟท์ ออกมาประกาศอย่างเงียบๆ ในหน้าส่วนสนับสนุนของบริการ Skype ว่าจะยุติการให้บริการโทรศัพท์ Skype เฉพาะบริการภายในประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การยกเลิกจะมีผลเฉพาะการโทรศัพท์ทั้งโทรศัพท์บ้านและ โทรศัพท์มือถือเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น กล่าวคือ ผู้ใช้ยังคงโทรหากันเองกับผู้ใช้ได้, โทรออกต่างประเทศได้ และผู้ใช้ที่อยู่ต่างประเทศ ยังคงสามารถโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์บ้านและมือถือของอ ินเดียได้ตามเดิม
ไมโครซอฟท์ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลที่ยกเลิกการให้บริการด ังกล่าว แต่ทาง CrackBerry ที่รายงานข่าวนี้ระบุว่า อาจเป็นเพราะว่าอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศของอินเด ียนั้นต่ำมากๆ นั่นเอง
ที่มา - CrackBerry
Skype, Microsoft, India
อ่านต่อ...