คณะกรรมาธิการของยุโรป (European Commission) ประกาศเตรียมสอบสวนเชิงลึก (in-depth investigation) Amazon และประเทศลักเซมเบิร์ก เกี่ยวกับข้อตกลงทางด้านภาษี ซึ่งทางคณะกรรมาธิการของยุโรปสงสัยว่า ข้อตกลงระหว่าง Amazon กับลักเซมเบิร์ก ผิดข้อตกลงของสหภาพยุโรปที่ระบุไว้เกี่ยวกับความช่วย เหลือของภาครัฐ (illegal state aid) หรือไม่
เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะ Amazon รายงานตัวเลขผลกำไรของบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกิดจา กบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก แต่ปรากฏว่าผลกำไรดังกล่าวกลับไม่ถูกเก็บภาษีเลยแม้แ ต่น้อย ซึ่งทางคณะกรรมาธิการของยุโรป ระบุว่ากรณีนี้อาจเป็นการเลือกปฏิบัติของทางลักเซมเบ ิร์ก ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงของสหภาพยุโรปที่ทางล ักเซมเบิร์กเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย
สำหรับข้อตกลงดังกล่าวของสหภาพยุโรปนั้น มาจากข้อตกลงที่มีชื่อว่า "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) ซึ่งระบุว่า ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่สร้างผลกระทบต่อการแข่งขัน ระหว่างชาติสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยเลือกให้สิทธิพิเศษบางอย่าง ถือเป็นการขัดกับหลักการตลาดเดียว (single market) ของสหภาพยุโรป โดยตอนนี้ทางลักเซมเบิร์ก ตอบกลับทางคณะกรรมาธิการยุโรปเฉพาะตัวอย่างของกรณีที ่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดแต่ประการใด
ที่มา - EUROPA.eu ผ่าน Engadget
Amazon, Luxembourg, European Commission, Tax, Financial
อ่านต่อ...