ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยทั้งการออกแบบและเทคโนโลยีต่ างๆ ที่ให้มาแบบจัดเต็มภายในรถคันนี้

More...