ข่าวนี้สืบเนื่องจากกรณีบริษัท GT Advanced Technologies ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระจกหน้าจอแซฟไฟร์ ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าแอปเปิลร่วมลงทุนด้วยเป็นเงิ น 578 ล้านดอลลาร์ ได้ยื่นขอล้มละลาย โดยในเอกสารชี้แจงของ GT Advanced ระบุว่าแอปเปิลได้ขอระงับจ่ายเงินลงทุนก้อนสุดท้าย 139 ล้านดอลลาร์แล้ว จึงเป็นสัญญาณว่าแอปเปิลอาจตัดสินใจทิ้งบริษัทผลิตจอ แซฟไฟร์นี้
เงินลงทุน 578 ล้านดอลลาร์ที่แอปเปิลตกลงให้ GT Advanced นั้นอยู่ในรูปสัญญากู้ยืม เพื่อสร้างโรงงานใหม่หวังผลิตกระจกแซฟไฟร์ใช้กับ iPhone แต่เมื่อ iPhone 6 เปิดตัวโดยไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ก็มีข่าวตามมาว่า GT Advanced ประสบปัญหาในการผลิต ไม่สามารถทำได้ในปริมาณที่แอปเปิลต้องการ
สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากนี้แอปเปิลจะยังเดินหน้าใช้ กระจกแซฟไฟร์กับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หรือไม่ และใครจะเป็นคนผลิตให้ครับ
ที่มา: WSJ
Apple, Bankruptcy
อ่านต่อ...