ออราเคิลประกาศกฎการขอต่อใบอายุใบรับรอง Oracle Certified Database Administrator ทั้งสี่แบบ ได้แก่ Associate, Professional, Expert, และ Master โดยระบุว่าผู้ได้รับใบรับรองต้องได้ใบรับรองระบบฐานข ้อมูลของออราเคิลรุ่นที่ยังวางขายอยู่ (คือ 11g และ 12c) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 เพื่อให้ใบรับรองสามารถใช้ต่อไปได้
สำหรับคนที่ถือใบรับรองของ Oracle 10g ใบรับรองจะหมดอายุช้าไปอีกหน่อย คือวันที่ 1 มีนาคม 2016 ช้ากว่ารุ่นก่อนหน้าไปสี่เดือน
ถ้าใครจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและถือใบรองรับรุ่นเก่าอ ยู่ ในปีนี้คงต้องเตรียมวางแผนการต่อใบอายุกันถ้วนหน้าคร ับ
ที่มา - The Register, Oracle
Oracle, Certification
อ่านต่อ...