ไมโครซอฟท์ออกแอพพิเศษสำหรับตลาดการศึกษา OneNote Class Notebook มันคือการนำสมุดโน้ต OneNote มาผนวกกับระบบแชร์เอกสาร SharePoint แล้วปรับแต่งให้เหมาะสมกับห้องเรียนโดยเฉพาะ เพื่อจำลองการส่งการบ้าน-ตรวจการบ้านในสมุดโน้ตแบบดั้งเดิม
การใช้งานแอพตัวนี้ ครูสามารถสร้างเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด การบ้าน แล้วแจกจ่ายให้นักเรียนในชั้นเรียนใช้งานผ่านแอพ OneNote ตามปกติ (ในวิดีโอตัวอย่างเป็นแอพ OneNote 2013 รุ่นบนวินโดวส์) ซึ่งนักเรียนก็จดโน้ตหรือทำการบ้านด้วยปากกาสไตลัสโด ยตรง ครูสามารถดูงานของนักเรียนได้ตลอดเวลา และตรวจการบ้าน-ให้ความเห็นลงไปในโน้ตได้เหมือนกับตรวจงานในสมุดการบ ้านจริงๆ
ฝั่งของนักเรียนสามารถใช้แอพ OneNote มาตรฐานได้เลย ส่วนฝั่งของครูต้องใช้แอพ OneNote Class Notebook Creator ที่ใช้งานได้ฟรีสำหรับคนที่มีบัญชี Office 365 อยู่แล้ว เอาไว้สร้างบทเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนอีกทีหนึ ่ง
ไมโครซอฟท์ทดลองใช้แอพตัวนี้กับโรงเรียนบางแห่งในสหร ัฐอเมริกาแล้ว ดูผลงานได้ตามคลิป

ที่มา - Office Blogs
OneNote, SharePoint, Microsoft, Education, Microsoft Office
อ่านต่อ...