กูเกิลเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับบริการ Chromebook for Work สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้ Chromebook โดยมีฟีเจอร์บริหารจัดการชั้นสูงเข้ามาดังนี้

  • ระบบ single sing-on โดยเชื่อมกับระบบยืนยันตัวตนรายใหญ่ๆ ในตลาดองค์กร เช่น CA SiteMinder, Microsoft Active Directory Federation Services
  • ระบบใบรับรองสำหรับใช้งานเครือข่ายไร้สาย เช่น 802.1X สำหรับองค์กรที่ต้องการควบคุมการใช้งานเครือข่ายอย่า งเข้มงวด
  • องค์กรสามารถใช้ Admin Console ของระบบ Chrome กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ได้ด้วย
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ virtualization เจ้าดังของตลาด ทั้ง Citrix และ VMware
  • ปรับปรุงระบบกราฟิก 3 มิติ โดยจับมือกับ NVIDIA และ VMware

กูเกิลยังปรับระบบการคิดเงินค่าใช้บริการ โดยเพิ่มตัวเลือกเป็นการจ่ายรายปี 50 ดอลลาร์ต่ออุปกรณ์ด้วย
ที่มา - Google for Work
Chromebook, Enterprise, Google
อ่านต่อ...