ใน LINE Conference Tokyo 2014 ยังมีอีก 2 บริการที่น่าสนใจก็คือ

  • LINE Official Blogs เป็นบริการสำหรับศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียง โดยข้อดีของการเขียนบล็อกใน LINE ก็คือตัวระบบสามารถเชื่อมและกระจายต่อผ่าน LINE Official Accounts, LINE Mall และ LINE PLAY ได้เลย
  • LINE Paid Official Accounts สำหรับศิลปินและผู้มีชื่อเสียงเช่นกัน โดยบริการแบบเสียเงินจะต่างจากบริการ Official Account ปกติตรงที่ สามารถส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ประดุจได้ติดต่ อกับแฟนคลับจริงๆ และสามารถใช้ LINE Pay กับบริการนี้ได้เช่นกัน

เบื้องต้นทั้งสองบริการจะเปิดให้ใช้งานในญี่ปุ่นภายใ นปีนี้
ที่มา - LINE
LINE
อ่านต่อ...