ที่โรงละคร Teatreneu Club ซึ่งตั้งอยู่ที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้ทดลองนำเอาระบบการจัดเก็บค่าเข้าชมการแสดงรูปแบบใ หม่มาทดลองใช้ ซึ่งวัดจาก "การหัวเราะ" ระหว่างชมการแสดง โดยร่วมมือกับเอเจนซี่โฆษณา The Cyranos McCann ในการพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้น เรียกว่า "Pay Per Laugh"
สำหรับการทำงานของระบบดังกล่าว ทางโรงละครจะไม่คิดค่าเข้าชม แต่จะนับการหัวเราะ โดยอาศัยแท็บเล็ตติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของผู้ชม คอยจับความเคลื่อนไหวของใบหน้า คิดค่าหัวเราะครั้งละ 0.30 ยูโร (ประมาณ 12 บาท) โดยอัตราจัดเก็บสูงสุดอยู่ที่ 24 ยูโร (ประมาณ 980 บาท) หรือประมาณ 80 ครั้ง จึงจะไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ตลอดการแสดง (วิดีโออยู่ท้ายข่าว)
ระบบนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายน และได้ผลตอบรับที่ดีในการขึ้นราคาค่าตั๋วโดยเฉลี่ย ซึ่งตอนนี้มีโรงละครหลายที่เริ่มเอาไปใช้บ้างแล้วเช่ นกัน ซึ่งเหตุผลของการใช้ระบบแบบนี้ เกิดจากการที่รัฐบาลของสเปน ประกาศขึ้นราคาภาษีของตั๋วในการเข้าชมการแสดง จาก 8% เป็น 21% ในปี 2012 ซึ่งส่งผลให้ผู้ชมหายไปถึง 1 ใน 3 (ข้อมูลในวิดีโอระบุว่าเป็นกลางปี 2013 แต่จากข้อมูลของหนังสือพิมพ์ The Telegraph ระบุว่าเป็นช่วงเดือนกันยายน ปี 2012)
ที่มา - BBC, The Verge

Business, Entertainment, Spain
อ่านต่อ...